Współpraca z Enea Operator

Informujemy, że w dniu 9 sierpnia br. podpisana została umowa ramowa pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie a Enea Operator. Za realizację umowy ze strony ZUT odpowiada nasz Wydział.

Nawiązana współpraca umożliwia prowadzenie prac analityczno-koncepcyjnych i usług doradczych w zakresie:

 • rozwoju sieci elektroenergetycznych,
 • eksploatacji sieci elektroenergetycznych,
 • niezawodności systemu i jakości energii elektrycznej,
 • przyłączania nowych źródeł energii, w szczególności źródeł odnawialnych,
 • optymalizacji istniejących procesów i systemów,
 • doboru oraz weryfikacji rozwiązań technicznych,
 • systemów pomiarowych,
 • monitorowania i sterowania pracą sieci,
 • systemów informatycznych i teleinformatycznych,
 • standardów i wymagań technicznych,
 • elektromobilności.

Autor zdjęć: Monika Łukaszewska