Złota Absolwentka ZUT z Wydziału Elektrycznego

24 maja odbyło się coroczne spotkanie Rektora ZUT w Szczecinie z najlepszymi absolwentami. Dostąpili oni zaszczytu wpisania do Złotej Księgi, otrzymali dyplomy z gratulacjami oraz pamiątkowe medale. Jest nam niezmiernie miło, że najlepszą absolwentką w roku akademickim 2017/2018 okazała się p. Ewelina Chołodowicz, która ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku automatyka i robotyka. Aktualnie studentka studiów drugiego stopnia może już pochwalić się sukcesami takimi jak międzynarodowe publikacje naukowe, udział w programie „Najlepsi z najlepszych!” oraz zdobycie stypendiów MNiSW oraz Prezydenta Miasta Szczecin.

Serdecznie gratulujemy!