Kolejny projekt MINIATURA na naszym Wydziale

Gratulujemy dr. hab. inż. Przemysławowi Łopato otrzymania finansowania projektu z programu Miniatura 2 z Narodowego Centrum Nauki. Prace prowadzone w ramach projektu zatytułowanego „Badanie wpływu nieregularności i deformacji struktury metapowierzchni na ich właściwości odbiciowe dla fal elektromagnetycznych w mikrofalowym i terahercowym pasmie częstotliwości” polegać będą na symulacyjnej i eksperymentalnej analizie zjawisk zachodzących w metapowierzchniach. Metamateriał[…] Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki na Wydziale Elektrycznym. Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych lub fizyki, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dorobek naukowy o profilu zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, doświadczenie w pracy w laboratorium[…] Czytaj dalej

Kolejny pracownik ze stopniem doktora nauk technicznych

Informujemy, że 18 grudnia br. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Macieja Buraka z Katedry Zastosowań Informatyki naszego Wydziału. Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Promotorem pracy doktorskiej pt. „Application of inhomogeneous continuous time Markov chains for call center modeling (Modelowanie Call[…] Czytaj dalej