Godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia

Zgodnie z Komunikatem nr 21 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 24 września 2018 r., w związku z uroczystą immatrykulacją, zostały wyznaczone w dniu 1 października r. (poniedziałek) od 8:00-12:00 godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Elektrycznego.