Kolejny pracownik ze stopniem doktora nauk technicznych

Informujemy, że 18 grudnia br. odbyła się na Wydziale Informatyki obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Macieja Buraka z Katedry Zastosowań Informatyki naszego Wydziału. Rada Wydziału Informatyki podjęła uchwałę o nadaniu Kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka.

Dr inż. Maciej Burak podczas obrony

Promotorem pracy doktorskiej pt. „Application of inhomogeneous continuous time Markov chains for call center modeling (Modelowanie Call Center z wykorzystaniem niejednorodnych łańcuchów Markowa z czasem ciągłym)” był prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło zdjęcia: strona WWW Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie