Kolejny projekt MINIATURA na naszym Wydziale

Gratulujemy dr. hab. inż. Przemysławowi Łopato otrzymania finansowania projektu z programu Miniatura 2 z Narodowego Centrum Nauki. Prace prowadzone w ramach projektu zatytułowanego „Badanie wpływu nieregularności i deformacji struktury metapowierzchni na ich właściwości odbiciowe dla fal elektromagnetycznych w mikrofalowym i terahercowym pasmie częstotliwości” polegać będą na symulacyjnej i eksperymentalnej analizie zjawisk zachodzących w metapowierzchniach. Metamateriał to sztuczna, wytworzona przez człowieka struktura, której wybrane właściwości materiałowe nie występują w naturze. Pozwala to na uzyskanie nowych możliwości oddziaływania na propagującą się falę elektromagnetyczną. Metamateriały i ich planarne wersje – metapowierzchnie – mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w telekomunikacji, systemach pomiarowych, selektywnych strukturach pochłaniających i systemach obrazujących (do soczewkowania fal elektromagnetycznych).

Wykres pola magnetycznego

Graf refleksyjny