Komunikat nr 35 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie wyborów uzupełniających delegatów na zebranie uczelniane z grupy pozostałych nauczycieli akademickich na przedstawicieli do Senatu