http://www.we.zut.edu.pl

XXVIII Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki

Polski Komitet Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) organizuje Konkurs na najlepsze prace dyplomowe dotyczące w szczególności badań zjawisk podstawowych, technologii i konstrukcji przyrządów oraz metrologicznej aparatury optoelektronicznej. Nagrody w konkursie tradycyjnie ufundują Sponsorzy – instytucje zainteresowane rozwojem tej dziedziny techniki. Prace dyplomowe, które uzyskały wyróżnienie lub ocenę bardzo dobrą, obronione w roku akademickim 2018/2019 można zgłaszać e-mailem do Sekretarza Komitetu:[…] Czytaj dalej

Kolejna habilitacja na naszym Wydziale

W dniu 30 września 2019 r. Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej i oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Eugeniuszowi Kornatowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Komisja habilitacyjna, powołana w dniu 7 czerwca 2019 r. przez Centralną Komisję do Spraw[…] Czytaj dalej