http://www.we.zut.edu.pl

Zaproszenie na odczyt PTETiS

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej -Oddział w Szczecinie zaprasza pracowników i studentów na odczyt pt. „Innowacyjne rozwiązania techniczne z zastosowaniem magnesów trwałych z ziem rzadkich, w silnikach elektrycznych, generatorach do OZE oraz w urządzeniach przeznaczonych do badań biomedycznych” . Odczyt wygłosi dr inż. Stanisław Gawron. Termin: 05.12.2019 r. godz. 10:15 ul. Sikorskiego 37 sala[…] Czytaj dalej

Dr hab. inż. Patryk Urban Przewodniczącym IEEE Photonics Poland

W lipcu 2020 r. w Bari we Włoszech odbędzie się 22. edycja konferencji International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), której Przewodniczącym Komitetu Naukowego został naukowiec Wydziału Elektrycznego – dr hab. inż. Patryk Urban. ICTON to coroczna konferencja poświęcona optycznym sieciom i systemom telekomunikacyjnym oraz zaawansowanym materiałom fotonicznym, która odbywa się w różnych krajach w[…] Czytaj dalej

Potrójny sukces na V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

W dniach 22-23 listopada 2019 roku w Szczecinie odbyła się V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych (XI Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) zorganizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Celem konferencji była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami. Z przyjemnością informujemy, że kolejny[…] Czytaj dalej

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Od 1 grudnia do 16 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca. Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada[…] Czytaj dalej

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2019/2020

Zapraszamy studentów do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca 2019/2020, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.  Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Nabór zgłoszeń do[…] Czytaj dalej