Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki – WZEE 2018

W dniach 19-21 listopada 2018 roku odbyła się w Szczecinie XIV Konferencja Naukowa „Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki” – WZEE 2018. Wydarzenie zorganizowane zostało przez: Zarząd Główny i Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie oraz Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pod Patronatem Honorowym Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego[…] Czytaj dalej

XX Jubileuszowe Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

W dniach 22-25 listopada 2018 r. w Szczecinie odbyła się Jubileuszowa XX edycja Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka. W inauguracji wydarzenia udział wzięło ponad 100 uczestników, w tym: przedstawiciele patronów, władz uczelni, sponsorów, goście honorowi oraz młodzież z 18 ośrodków akademickich i technicznych, a także Politechniki Lwowskiej. Patronat nad ODME objęli: Minister Energii, Prezes SEP, Polska[…] Czytaj dalej

Sukcesy elektryków podczas IX Międzywydziałowych Mistrzostw ZUT w Szachach

25 listopada br. w siedzibie KU AZS ZUT przy ul. Sikorskiego 31/32 rozegrane zostały IX Międzywydziałowe Mistrzostwa ZUT w Szachach. W turnieju wzięło udział 22 zawodników, w tym 19 studentów, 1 doktorant i 2 pracowników ZUT. O miano najlepszego wydziału walczyło sześć jednostek. Wydział Elektryczny reprezentowany był przez 5 zawodników: mgr inż. Adam Żywica (pracownik:[…] Czytaj dalej

List intencyjny z Enea Operator Sp. z o.o.

21 listopada podpisany został list intencyjny z firmą Enea Operator Sp. z o.o. Celem zawiązanej współpracy jest realizacja wspólnych przedsięwzięć innowacyjnych i badawczo-rozwojowych. Zdjęcia: Krzysztof Kujawski

Potrójny sukces studentów WE na IV Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

W dniach 23-24 listopada 2018 r. w budynku WKŚiR ZUT przy ul. Juliusza Słowackiego 17, odbyła się IV Ogólnopolska (i jednocześnie X Uczelniana) Sesja Studenckich Kół Naukowych, w której Wydział Elektryczny reprezentowany był przez trzy studenckie koła naukowe, które przedstawiły 4 referaty w Bloku Technicznym. Zwycięski referat pt. „Konstrukcja i sterowanie manipulatora równoległego o sześciu[…] Czytaj dalej