http://www.we.zut.edu.pl

Jesteśmy podwójnie pozytywni!

Niezmiernie miło nam poinformować, że prowadzone na naszym Wydziale kierunki studiów: automatyka i robotyka oraz elektrotechnika zostały pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. W przypadku obu kierunków, wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”. Oznacza to, że proces kształcenia realizowany na Wydziale umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Zaproszenie na immatrykulację studentów I roku studiów niestacjonarnych

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na uroczystą immatrykulację studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia. Uroczystość odbędzie się w dniu 5 października 2019 r. (sobota) o godz. 9:00 w sali A209 w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37. Bezpośrednio po uroczystości odbędą się spotkania organizacyjne z Prodziekanem ds.[…] Czytaj dalej

Kolejna habilitacja na naszym Wydziale

W dniu 30 września 2019 r. Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej i oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Marcinowi Wardachowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Komisja habilitacyjna, powołana w dniu 5 kwietnia 2019 r. przez Centralną Komisję do Spraw[…] Czytaj dalej

Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych

W dniu 1 października 2019 roku odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków: automatyka i robotyka, elektrotechnika oraz teleinformatyka. Władze uczelni reprezentowali: Prorektor ds. studenckich – dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT oraz Prorektor ds. kształcenia – dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. ZUT. Uroczystość poprowadził Dziekan naszego Wydziału –[…] Czytaj dalej

Kolejna Noc Naukowców na naszym Wydziale

W dniach 27 i 28 września Wydział Elektryczny wziął udział w Nocy Naukowców. Pracownicy i studenci prezentowali zasoby naszych laboratoriów, przeprowadzali pokazy oraz krótkie warsztaty. Przygotowane przez nasz Wydział atrakcje, pomimo niesprzyjającej aury, odwiedziła rzesza zainteresowanych osób. Podobało się wszystkim: dzieciom i z przedszkola, szkoły podstawowej, młodzieży szkolnej i osobom starszym! Dziękujemy wszystkim, którzy zainteresowani[…] Czytaj dalej

Zaproszenie na wernisaż Eugeniusza Helberta „21 kartek… z kajeciku…”

Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie oraz Oddział Szczeciński Związku Polskich Artystów Fotografików mają zaszczyt zaprosić na wystawę fotografii Eugeniusza Helberta „21 kartek… z kajeciku…”. Wernisaż odbędzie się 2 października o godz. 18:00 w Galerii ZPAF na Wydziale Elektrycznym. Więcej informacji na temat wernisażu można uzyskać na stronie Oddziału Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.