Składanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów

Studenci, którym wydane zostały skierowania na badania lekarskie, zobowiązani są do przedstawienia w dziekanacie w terminie do 16 marca 2018 r. uzyskanego zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów na wybranych kierunkach. Jednocześnie przypominamy, że studenci bez aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych.

Konkurs o nagrodę Siemensa dla absolwentów

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o.  zapraszają absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w jednej z dwóch kategorii tematycznych: automatyka i robotyka elektroenergetyka   Do konkursu można zgłosić prace, które zostały obronione po 1 stycznia 2016 roku. Prace razem z załączonym wnioskiem zgłoszeniowym należy przesłać na[…] Czytaj dalej

Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia

Uprzejmie informujemy, że uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia odbędzie się w dniu 12 marca 2017 r. w sali A209 o godz. 14:00. Bezpośrednio po uroczystości odbędzie się spotkanie organizacyjne z Prodziekanem ds. Studenckich – dr. hab. inż. Piotrem Paplickim. Obecność na immatrykulacji i spotkaniu organizacyjnym jest obowiązkowa!

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki na Wydziale Elektrycznym. Kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego musi spełniać następujące wymagania: tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, udokumentowany, znaczny dorobek naukowy w dyscyplinie elektrotechnika, po uzyskaniu stopnia[…] Czytaj dalej