Składanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów

Studenci, którym wydane zostały skierowania na badania lekarskie, zobowiązani są do przedstawienia w dziekanacie w terminie do 18 stycznia 2019 r. uzyskanego zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do kontynuowania studiów na wybranych kierunkach. Jednocześnie przypominamy, że studenci bez aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych.

Kolejny projekt MINIATURA na naszym Wydziale

Gratulujemy dr. hab. inż. Przemysławowi Łopato otrzymania finansowania projektu z programu Miniatura 2 z Narodowego Centrum Nauki. Prace prowadzone w ramach projektu zatytułowanego „Badanie wpływu nieregularności i deformacji struktury metapowierzchni na ich właściwości odbiciowe dla fal elektromagnetycznych w mikrofalowym i terahercowym pasmie częstotliwości” polegać będą na symulacyjnej i eksperymentalnej analizie zjawisk zachodzących w metapowierzchniach. Metamateriał[…] Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki

Dziekan Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki na Wydziale Elektrycznym. Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni spełniać następujące wymagania: posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych lub fizyki, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, dorobek naukowy o profilu zgodnym ze specjalnością naukową Katedry, doświadczenie w pracy w laboratorium[…] Czytaj dalej