Rada Wydziału

Dziekan

 • dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. ZUT

Prodziekani

 • dr hab. inż. Paweł Dworak
 • dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. nadzw. ZUT
 • dr hab. inż. Piotr Paplicki

Samodzielni pracownicy nauki

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski
 • prof. dr hab. inż. Stefan Domek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow
 • prof. dr inż. Zbigniew Frąckiewicz
 • prof. dr hab. inż. Konstanty Gawrylczyk
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski
 • prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
 • prof. dr hab. inż. Jan Purczyński
 • prof. dr hab. inż. Jan Subocz
 • prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka
 • dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. nadzw. ZUT
 • dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. nadzw. ZUT
 • dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. nadzw. ZUT
 • dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. nadzw. ZUT
 • dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. nadzw. ZUT
 • dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. nadzw. ZUT
 • dr hab. inż. Szymon Banaszak
 • dr hab. inż. Piotr Baniukiewicz
 • dr hab. inż. Marcin Hołub
 • dr hab. inż. Przemysław Mazurek
 • dr hab. inż. Bogusław Węgrzyn
 • dr hab. inż. Marek Ziółkowski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr inż. Jan Bursa
 • dr inż. Piotr Cierzniewski
 • dr inż. Krzysztof Jaroszewski
 • dr inż. Przemysław Łopato
 • dr inż. Tomasz Zarębski

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

 • Zofia Gilewska
 • mgr inż. Justyna Jończyk

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów

 • mgr inż. Jarosław Fastowicz
 • Piotr Andrusieczko
 • Radosław Gajda
 • Grzegorz Goryniak
 • Aleksandra Nawrocka
 • Anna Pochodaj
 • Krystian Samsonik
 • Tomasz Smuga

Przedstawiciele związków zawodowych

 • dr inż. Grzegorz Mikołajczak
 • dr inż. Leon Tarasiejski