Rekrutacja

Zostań studentem Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie

 

Dlaczego warto studiować na Wydziale Elektrycznym?

 

Indeks w komputerze, tablecie, telefonie! Wybór należy do Ciebie!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, korzystając z możliwości jakie daje współczesna informatyzacja, po kilku latach testów i modyfikacji systemowych – udało się! Jako pierwszy Wydział na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i jeden z nielicznych w całej Polsce 1 października 2012 porzuciliśmy papierowy indeks studenta na rzecz całkowicie elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów. Korzyści z tej rezygnacji jest wiele, choć istota studenckiego problemu pozostaje niezmieniona – nadal trzeba terminowo zdobywać oceny i uzyskiwać wpisy, ale bez konieczności czasochłonnego i często bardzo nerwowego ich kolekcjonowania w papierowym indeksie i na kartach okresowych osiągnięć studenta. E-indeks nie może się zgubić, e-indeks nie może się zniszczyć, e-indeks to wygoda! Zasada działania takiego systemu jest prosta – prowadzący wpisuje ocenę do systemu, a student po chwili może ją zobaczyć na ekranie swojego monitora. Dla sceptyków wyjaśniamy, że oprócz dokumentu w formie cyfrowej (która u niektórych studentów budzi niepotrzebny lęk) prowadzimy również dokumentację papierową w postaci wydruków z systemu, które są podstawowymi dokumentami potwierdzającymi zaliczenie przedmiotu. Od 1 października 2014, po czterech latach dokumentowania przebiegu studiów w Systemie Intranetowym Wydziału Elektrycznego (SIWE), cała nasza Uczelnia korzysta z systemu Uczelnia.XP o podobnej funkcjonalności.

Elektroniczny indeks – tradycja w nowoczesnej formie!

Co możesz u nas studiować?

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest oddzielnie na każdą formę studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych) oraz formę kształcenia (I , II lub III stopnia). Oferujemy kształcenie na następujących kierunkach studiów:

automatyka i robotyka

(studia stacjonarne: I stopień – inżynierskie, II stopień – magisterskieIII stopień – doktoranckie)

na kierunku tym zdobędziesz wykształcenie z zakresu analizy sygnałów, informatyki, regulacji automatycznej, algorytmów decyzyjnych, metod sztucznej inteligencji, mechaniki, elektroniki, techniki mikroprocesorowej i inżynierii komputerowej, które umożliwią efektywna współprace ze specjalistami innych dziedzin takich jak np. elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria komputerowa, mechanika i technologia mechaniczna, chemia procesowa, zarządzanie i organizacja produkcji.

elektrotechnika

(studia stacjonarne i niestacjonarne: I stopień – inżynierskie, II stopień – magisterskie, III stopień – doktoranckie)

na kierunku tym zdobędziesz wykształcenie w obszarze praktycznego stosowania technik komputerowych w zakresie wspomagania projektowania (CAD) sieci energetycznych oraz instalacji w obiektach mieszkalnych i przemysłowych. Zaznajomisz się z budowa i eksploatacja nowoczesnych systemów elektroenergetycznych, układów energoelektronicznych, maszyn i napędów elektrycznych oraz poznasz systemy ich nadzoru, diagnostyki, zabezpieczenia, automatyzacji i regulacji z wykorzystaniem sterowników programowalnych.

teleinformatyka

(studia stacjonarne: I stopień – inżynierskie, II stopień – magisterskie)

unikatowy w skali kraju kierunek zapewnia wykształcenie z zakresu zagadnień informatyki stosowanej i przemysłowej, inżynierii internetowej, baz danych i sieci teleinformatycznych (w których końcowym odbiorca danych są zarówno urządzenia informatyczne, jak i człowiek), sieci multimedialnych (ze szczególnym uwzględnieniem technik dostępu do usług szerokopasmowych), prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych (e-business, m-business).