Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia (inżynierskie)

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia rozpoczynającej się od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019

Rekrutacja w I terminie

studia stacjonarne

rejestracja internetowa 21.05.–08.07.2018 r.
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych 11.07.2018 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 12.07.– 20.07.2018 r.
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia oraz zakwalifikowanych do przyjęcia (z list rezerwowych) i list kandydatów rezerwowych 24.07.2018 r.
składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 24.07.– 27.07.2018 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 03.08.2018 r.

studia niestacjonarne

rejestracja internetowa 21.05.– 28.08.2018 r.
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych 30.08.2018 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 30.08.– 05.09.2018 r.
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 07.09.2018 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 14.09.2018 r.

Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.
Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie i publikatorach oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów:

 

pierwszego stopnia stacjonarne do 06.08.2018 r.
pierwszego stopnia niestacjonarne do 17.09.2018 r.

 

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

rejestracja internetowa do 25.09.2018 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydata do 26.09.2018 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 27.09.2018 r.