Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie)

Terminarz rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020

rejestracja internetowa 20.05.– 20.08.2019 r.
test kwalifikacyjny 22.08.2019 r. godz. 10:00 sala A303 (budynek WE przy ul. Sikorskiego 37)
ogłoszenie wyników testów oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 28.08.2019 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 28.08.– 03.09.2019 r.
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 06.09.2019 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 13.09.2019 r.

Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.
Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie i publikatorach oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów:

drugiego stopnia niestacjonarne do 16.09.2019 r.

 

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

rejestracja internetowa do 25.09.2019 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydata do 26.09.2019 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 30.09.2019 r.