Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia (magisterskie)

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynającej się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019

Rekrutacja w I terminie

studia stacjonarne

rejestracja internetowa 14.01.–12.02.2019
testy kwalifikacyjne 14.02.2019 godzina 10.00, pokój 128 ul. 26 Kwietnia 10
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych 15.02.2019 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydata 15-21.02.2019 pokój 128 ul. 26 Kwietnia 10 od godz. 9:00 do 15:00
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 22.02.2019
ogłoszenie wyników rekrutacji 08.03.2019

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019

rejestracja internetowa 21.05.– 21.08.2018 r.
testy kwalifikacyjne 23.08-24.08.2018 r.
ogłoszenie wyników testów oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 29.08.2018 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 29.08.– 05.09.2018 r.
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 07.09.2018 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 14.09.2018 r.

Rekrutacja w II terminie

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych podejmuje decyzję o ogłoszeniu drugiego terminu rekrutacji.
Rekrutacja w drugim terminie zostanie ogłoszona w Internecie i publikatorach oraz na tablicach ogłoszeń Uczelni w przypadku studiów:

drugiego stopnia niestacjonarne do 17.09.2018 r.

 

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji.

rejestracja internetowa do 25.09.2018 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydata do 26.09.2018 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 27.09.2018 r.

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019

rejestracja internetowa 14.01.12.02.2019 r.
test kwalifikacyjny 13.02.–14.02.2019 r.
ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych 15.02.2019 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 15.02.–21.02.2019 r.
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 22.02.2019 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 08.03.2019 r.