Harmonogram rekrutacji na studia III stopnia (doktoranckie)

 

Terminarz rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

rejestracja elektroniczna ISR 02.07. – 27.08.2018 r.
termin składania dokumentów do 31.08.2018 r.
postępowanie kwalifikacyjne 05.09. 2018 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji 06.09. 2018 r.
składanie odwołań od ogłoszonych wyników do 20.09.2018 r.
rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie wyników 26.09.2018 r.

 

Terminarz drugiego naboru w ramach rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

rejestracja elektroniczna ISR 10 – 21.09.2018 r.
termin składania dokumentów 10 – 21.09.2018 r.
postępowanie kwalifikacyjne 24.09.2018 r. godz. 13:00
ogłoszenie wyników rekrutacji 25.09.2018 r.
składanie odwołań od ogłoszonych wyników do 09.10.2018 r.
rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie wyników 11.10.2018 r.