Planowane limity przyjęć na studia I stopnia (inżynierskie)

Planowane limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020:

semestr zimowy

Kierunek studiów Planowany limit przyjęć na studia
stacjonarne niestacjonarne
automatyka i robotyka 90
elektrotechnika 90 90
teleinformatyka 90

semestr letni

Kierunek studiów Planowany limit przyjęć na studia
stacjonarne niestacjonarne
automatyka i robotyka
elektrotechnika
teleinformatyka