Planowane limity przyjęć na studia II stopnia (magisterskie)

Planowane limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020:

semestr zimowy

Kierunek studiów Planowany limit przyjęć na studia
stacjonarne niestacjonarne
automatyka i robotyka
elektrotechnika 60
teleinformatyka

semestr letni

Kierunek studiów Planowany limit przyjęć na studia
stacjonarne niestacjonarne
automatyka i robotyka 45
elektrotechnika 45
teleinformatyka 45