Planowane limity przyjęć na studia III stopnia (doktoranckie)

Planowane limity przyjęć na studia III stopnia  w roku akademickim 2018/2019:

Kierunek studiów Planowany limit przyjęć na studia
stacjonarne niestacjonarne
automatyka i robotyka 10 5
elektrotechnika 10 5