Nasi studenci znów bezkonkurencyjni

W dniu 2 czerwca 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie, której organizatorami byli:

  • wydziały ZUT w Szczecinie: Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk o Żywności i Rybactwa
  • wydziały PUM w Szczecinie: Lekarsko-Biotechnologiczny,  Medycyny Laboratoryjnej
  • wydziały SGGW w Warszawie: Nauk o Zwierzętach, Medycyny Weterynaryjnej
  • Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

 

W podzielonym na kilka sesji wydarzeniu wzięło udział troje przedstawicieli działającego na Wydziale Elektrycznym Akademickiego Koła Naukowego SEP. Nasi studenci okazali się bezkonkurencyjni zajmując wszystkie miejsca na podium w sesji posterowej bloku technicznego:

  • I miejsceinż. Hanna Piątkowska oraz Marcin Winkel za poster pt. Inteligentne budynki
  • II miejsce  – ponownie – inż. Hanna Piątkowska oraz Marcin Winkel za poster pt. Energetyka w Chile i Uzbekistanie
  • III miejsce – inż. Paweł Grochocki za poster pt. Maszyna bezszczotkowa z magnesami trwałymi dedykowana do pojazdów elektrycznych

 

Organizatorzy przyznali, że poziom prezentowanych na konferencji prac był wysoki.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!