Nowatorska aplikacja naszego studenta w centrum akcji poszukiwawczej

W dniach 2 – 3 maja 2017 r.  na terenie Leśno Górne (woj. zachodniopomorskie) miała miejsce pozorowana akcja poszukiwawcza, którą zorganizowały grupa Zachodniopomorskie Psy Ratownicze – GPR OSP Wołczkowo oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Jej głównym celem była weryfikacja możliwości nowatorskiej aplikacji „Centrum Akcji”, którą stworzył, w ramach programu Samsung Labo, inż. Kamil Maliński – student naszego Wydziału i pierwszy beneficjent wydziałowego programu wspierania przedsiębiorczości studentów i absolwentów Start-Up_WE.

Stworzone przez Pana Kamila narzędzie usprawnia fazę odpraw zespołów poszukiwawczych, umożliwia sprawowanie kontroli ich czasu pracy, pozwala na wprowadzanie i aktualizowanie informacji dotyczących osoby zaginionej oraz śledzenie na bieżąco postępów jej poszukiwań.

A tak o programie „Centrum Akcji” powiedział Pan Łukasz Mazur, koordynator grypy poszukiwawczej OSP Wołczkowo:

– Ta aplikacja to spełnienie marzeń dla każdego poszukiwacza. Teraz organizacja pracy nie wymknie się spod kontroli.

Z kolei sam autor przyznał, że:

– Wykładowcy i opiekunowie uwrażliwiają na społeczny aspekt naszej działalności i inspirują tak, aby urządzenia i programy, które tworzymy, służyły ludziom i pomagały im w życiu. Uczymy się tego na co dzień podczas zajęć i wykładów, ale również w ramach dodatkowych kursów organizowanych przez wydział z firmami zewnętrznymi, takimi jak np. Samsung. Samsung LABO dał mi szansę poznać ratowników z sekcji poszukiwawczej z psami z Wołczkowa i zmotywował do stworzenia aplikacji „Centrum Akcji” (…) Otrzymałem wszystko, co niezbędne dla osoby takiej jak ja, bez doświadczenia i kapitału, aby rozpocząć działalność biznesową. Jestem przekonany, że projekt „Centrum Akcji” mógł powstać tylko na Wydziale Elektrycznym – dzięki programom Samsung LABO i Start-Up_WE.

Więcej na temat akcji można przeczytać na stronie policja.pl

Przypominamy jednocześnie, że ruszyła druga edycja wydziałowego programu wspierania przedsiębiorczości Start-Up_WE. Na zgłoszenia czekamy tylko do 15 czerwca! Regulamin konkursu i wzór formularza zgłoszeniowego znajdują się na stronie Start-Up_WE.