Nowy projekt naukowy na wydziale

Gratulujemy dr. inż. Marcinowi Wardachowi otrzymania finansowania projektu typu Miniatura z Narodowego Centrum Nauki. Badania prowadzone w ramach projektu zatytułowanego „Analiza zjawisk elektromagnetycznych maszyny elektrycznej
wzbudzanej hybrydowo o topologii kłowej” polegać będą na wyznaczeniu, klasyfikacji, opisie matematycznym i optymalizacji podstawowych czynników wpływających na proces i jakość konwersji energii mechanicznej na elektryczną. Badania te będą podstawą do szerokiej analizy i optymalizacji nowoczesnych hybrydowych maszyn elektrycznych, charakteryzujących się wysoką sprawnością, szerokim zakresem regulacji i ulepszonymi wskaźnikami mocy do masy.