O 70-leciu Wydziału Elektrycznego w Radio Szczecin Na Wieczór

Zapraszamy do odsłuchania audycji poświęconej naszemu Wydziałowi z udziałem Dziekana Wydziału Elektrycznego – dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmy, prof. nadzw., Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju – prof. dr. hab. inż. Stefana Domka, Jakuba Borowczyka (BrightOne) oraz Wiesława Łodzikowskiego (absolwenta WE, byłego dyrektora Ośrodka TVP Technologie):

70 lat Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie