Pierwszy laureat programu Start-UP_WE wyłoniony

Zakończyła się pierwsza edycja wydziałowego programu wspierania przedsiębiorczości Start-UP_WE. Beneficjentem programu został student teleinformatyki p. Kamil Maliński. Zgodnie z regulaminem, Wydział Elektryczny wraz z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT udzielą mu wsparcia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w zakresie:

  • korzystania z powierzchni użytkowej WE ZUT w budynku RCIiTT ZUT i jego infrastruktury,
  • doradztwa z zakresu m.in: procedur urzędowych zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa, tworzenia biznesplanu, pozyskania finansowania na działalność gospodarczą, księgowości i podatków, marketingu i skutecznej promocji, autopromocji i prezentacji inwestorskiej, badania konkurencji;
  • szkoleń dotyczących otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zapewnienia podstawowej obsługi biurowej.

Serdecznie gratulujemy pierwszemu beneficjentowi programu i zapraszamy wszystkie osoby, które mają innowacyjne pomysły na biznes do udziału w kolejnych edycjach. Ogłoszenie o otwarciu naboru pojawi się na naszej stronie internetowej.