Podwójne zwycięstwo w konkursie „Młodzi Innowacyjni”

W dniu 15 marca 2017 r. podczas Konferencji AUTOMATICON w Warszawie zostały ogłoszone wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzi Innowacyjni”, którego organizatorem był Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) w Warszawie. Z wielką przyjemnością informujemy, że w kategorii prac magisterskich zwyciężył doktorant naszego Wydziału – mgr inż. Mateusz Spychała, który otrzymał nagrodę główną za pracę dyplomową pt. System oraz metody bezpiecznego współdzielenia przestrzeni powietrznej między załogowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi (opiekun pracy – dr inż. Rafał Osypiuk).

To jednak nie koniec dobrych wiadomości! Najlepsi okazaliśmy się również w kategorii prac dyplomowych inżynierskich, gdyż studentka naszego Wydziału – inż. Ewa Abrahamowicz – zdobyła I nagrodę za swoją pracę pt. Optymalizacja parametrów układu sterowania w systemach magazynowych z dużymi opóźnieniami (opiekun pracy – dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. nadzw.).

Zwycięstwa naszych młodych naukowców mają szczególną wartość, ponieważ w tegorocznej edycji Konkursu do rywalizacji przystąpili absolwenci tak znaczących uczelni jak Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

 
Serdecznie gratulujemy!


inż. Ewa Abrahamowicz – studentka I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka oraz tegoroczna laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

mgr inż. Mateusz Spychała – uczestnik I roku studiów doktoranckich w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2012/2013, wieloletni członek Studenckiego Koła Naukowego „SKORP”, zwycięzca w licznych, ogólnopolskich zawodach robotów tj. RobotChallenge, Robomaticon, TBOT, itp.