Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Mai Kocoń

Dziekan i Rada Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie automatyka i robotyka) mgr inż. Mai Kocoń pt. Mechanizmy odwzorowania dynamiki stanów emocjonalnych człowieka na trójwymiarowym modelu głowy ludzkiej, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. o godzinie 10:15 w sali nr 209, w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Sikorskiego 37.

Promotor

prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow, Wydział Elektryczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci

prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-Rafajłowicz, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw., Wydział Elektryczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, ul. 26 Kwietnia 10.