Seminarium Komisji Automatyki i Informatyki PAN z sesją jubileuszową prof. Jana Purczyńskiego

„Metody analizy obrazów oraz systemy wizyjne w automatyce i informatyce” to temat przewodni seminarium naukowego, które odbyło się 19 maja 2017 r. w Audytorium im. Prof. S. Skoczowskiego w ramach obchodów 70-lecia Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Współorganizatorem tego spotkania była Komisja Automatyki i Informatyki Oddziału PAN w Poznaniu. Wydarzenie to miało wyjątkowo szeroki zasięg, ponieważ odwiedzili nas prelegenci z wielu ośrodków naukowych: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechniki Warszawskiej, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Politechniki Śląskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej oraz AGH w Krakowie. 

Otwarcia seminarium dokonali prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Przewodniczący KAiI PAN O/Poznań oraz dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Elektrycznego. Spotkanie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej i drugiej wygłoszone zostały referaty programowe, natomiast trzecią część stanowiła sesja specjalna z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. Jana Purczyńskiego. O dorobku naukowym, błyskotliwej karierze, zainteresowaniach i sukcesach Pana Profesora opowiedział w swoim wystąpieniu pt. Profesor Jan Purczyński – uczony, organizator, nauczyciel…, starszy Kolega – prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski.

Serdecznie dziękujemy licznie przybyłym gościom za obecność i aktywny udział w tym wydarzeniu.