Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych

W dniu 29 września 2017 roku odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków: automatyka i robotyka, elektrotechnika oraz teleinformatyka. Władze uczelni reprezentował Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski. Uroczystość poprowadził Dziekan naszego Wydziału – dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw., który przybyłych studentów powitał słowami:

„Jest mi niezmiernie miło, że podjęliście ambitną decyzję i zdecydowaliście się na studia właśnie tutaj. Studia techniczne kształcą specjalistów inżynierów, którzy są bardzo poszukiwani na rynku współczesnych, zaawansowanych technologii. Mimo, że nie należą one do kierunków łatwych, jestem przekonany, że przynieść Wam mogą ogromną satysfakcję stając się Waszą wielką przygodą intelektualną. Poziom tejże satysfakcji zależeć będzie jednak w dużej mierze od Was samych – od tego w jaki sposób aktywnie wykorzystacie potencjał Wydziału możliwości, jakie Wam oferujemy.”

Następnie, w krótkiej prezentacji, Prodziekan ds. organizacji i rozwoju, dr hab. inż. Paweł Dworak, opowiedział o możliwościach i szansach, jakie daje podjęcie studiów na Wydziale Elektrycznym. Zachęcał do pełnego wykorzystania czasu studiów, tak aby pozostał on w pamięci na długie lata.

W dalszej części uroczystości przybyłych studentów oraz gości powitał Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski. List gratulacyjny Rektora za uzyskanie najlepszych wyników w nauce w minionym roku akademickim otrzymała studentka IV roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku automatyka i robotyka – Pani Ewelina Chołodowicz (średnia ocen 4,97).

W najważniejszej części immatrykulacji Prorektor ds. nauki wspólnie z Dziekanem wręczyli studentom listy immatrykulacyjne potwierdzające przystąpienie do społeczności akademickiej.

Na zakończenie, zgodnie z tradycją, odbył się krótki wykład inauguracyjny. W tym roku wygłosił go dr inż. Marcin Wardach, który opowiedział o nowoczesnych silnikach elektrycznych opracowanych przez zespół naukowców z Katedry Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych.

Immatrykulację uświetnił występ zespołu muzycznego studentów Wydziału Elektrycznego 3-BURSbAnd.