Uroczysta immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych

W dniu 1 października 2018 roku odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunków: automatyka i robotyka, elektrotechnika oraz teleinformatyka. Władze uczelni reprezentowali: Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski oraz Prorektor ds. organizacji i rozwoju – prof. dr. hab. inż. Stefan Domek. Uroczystość poprowadził Dziekan naszego Wydziału – dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw., który przyjętych na studia kandydatów powitał słowami:

„Jestem przekonany, że dzisiejszy dzień na długie lata zapadnie w Waszej pamięci, jako dzień szczególnie radosny. Za chwilę staniecie się studentami Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, największej uczelni technicznej regionu. Zaczniecie pisać swoją historię – uwieńczoną, mam nadzieję, dyplomami ukończenia studiów na naszym Uniwersytecie.
Wydział, który wybraliście, jest jednym z dziesięciu na naszej uczelni i jednym z trzech, które istnieją od chwili jej powstania w 1946 roku tworząc ówczesną Wyższą Szkołę Inżynierską. Wydział, na którym podejmujecie studia, jest też jednym z najsilniejszych pod względem poziomu prowadzonych badań naukowych i dydaktyki, mającym nowoczesną bazę laboratoryjną i dydaktyczną.”

Następnie, w krótkiej prezentacji, Prodziekan ds. organizacji i rozwoju, dr hab. inż. Paweł Dworak, opowiedział o możliwościach i szansach, jakie daje podjęcie studiów na Wydziale Elektrycznym. Zachęcał do pełnego wykorzystania czasu studiów, tak aby pozostał on w pamięci na długie lata.

W dalszej części uroczystości przybyłych studentów oraz gości powitał Prorektor ds. organizacji i rozwoju – prof. dr. hab. inż. Stefan Domek. List gratulacyjny Rektora za uzyskanie najlepszych wyników w nauce w minionym roku akademickim otrzymała studentka I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku automatyka i robotyka – Pani Ewelina Chołodowicz (średnia ocen 5,00).

W najważniejszej części immatrykulacji Prorektor ds. organizacji i rozwoju wspólnie z Dziekanem wręczyli studentom listy immatrykulacyjne potwierdzające przystąpienie do społeczności akademickiej.

Na zakończenie, zgodnie z tradycją, odbył się krótki wykład inauguracyjny. W tym roku wygłosiła go dr inż. Maja Kocoń z Katedry Sterowania i Pomiarów, która przybliżyła temat interakcji człowiek-komputer.

Immatrykulację uświetnił występ zespołu muzycznego studentów Wydziału Elektrycznego 3-BURSbAnd.