Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki – WZEE 2018

W dniach 19-21 listopada 2018 roku odbyła się w Szczecinie XIV Konferencja Naukowa „Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki” – WZEE 2018. Wydarzenie zorganizowane zostało przez: Zarząd Główny i Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie oraz Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pod Patronatem Honorowym Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT oraz patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Sponsoring Techniczny zepewniło IEEE, Chapter: Power Electronics and Industrial Electronics.

WZEE to cykliczne spotkania PTETiS organizowane przez poszczególne oddziały. Ich celem jest promowanie osiągnięć naukowych w zakresie elektrotechniki, elektroniki i energetyki, rozwijanych w ośrodkach naukowych i badawczych w kraju. Konferencja WZEE 2018 zgromadziła 65 naukowców z czołowych uczelni technicznych z Polski, a w szczególności z Politechniki Białostockiej, Częstochowskiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Opolskiej, Poznańskiej, Świętokrzyskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Przyrodniczo-Technicznego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wygłoszono 44 referaty. Artykuły przygotowane w języku angielskim, które przeszły pozytywnie proces recenzji zostaną zgłoszone do umieszczenia w bazie IEEE Xplore notowanej w Web of Science.

W dniu 19 listopada obrady odbywały się w Auli im. Profesora Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym. Po przywitaniu Gości konferencję otworzył Prorektor do Spraw Organizacji i Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. dr hab. inż. Stefan Domek. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Elektrycznego dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT.
Z ramienia Zarządu Głównego PTETiS gości przywitał Członek ZG Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej i Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko.
W imieniu organizatorów gości przywitał prof. zw. dr inż. Ryszard Sikora, Przewodniczący O/Szczecin, Członek Honorowy PTETiS, założyciel O/Szczecin, pierwszy Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego PTETiS, twórca znanej w Polsce i na świecie Szkoły Elektrotechniki Teoretycznej i badań nieniszczących.

Następnie odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Jana Subocza. Uhonorowany został także dr inż. Romuald Nowakowski, który otrzymał dyplom Członka Honorowego PTETiS. Po tej uroczystości wykład plenarny pt. „Problematic applications of fractional derivatives in electrotechnics and electrodynamics” wygłosił prof. zw. dr inż. Ryszard Sikora. Naukowa część konferencji trwała do wieczora, odbył się również występ zespołu 3-BURSbAnd. W dniach 20 i 21 listopada obrady odbywały się w hotelu FOCUS.

zdjęcia: Wojciech Szoka i Katarzyna Trela