XX Jubileuszowe Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

W dniach 22-25 listopada 2018 r. w Szczecinie odbyła się Jubileuszowa XX edycja Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka. W inauguracji wydarzenia udział wzięło ponad 100 uczestników, w tym: przedstawiciele patronów, władz uczelni, sponsorów, goście honorowi oraz młodzież z 18 ośrodków akademickich i technicznych, a także Politechniki Lwowskiej. Patronat nad ODME objęli: Minister Energii, Prezes SEP, Polska Sekcja IEEE, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecina, Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Rektor Akademii Morskiej, Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie, IEEE Young Professionals Poland, Parlament Sejmiku Samorządów Studenckich ZUT, Samorząd Studencki Akademii Morskiej, Sejmik Samorządu Studenckiego Wydziału Elektrycznego ZUT oraz Akademicki Szczecin. Wydarzenie zostało objęte także patronatem medialnym Radia Szczecin oraz czasopism „Spektrum” i „Przegląd Techniczny”.

Podczas uroczystej inauguracji wydarzenia przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XX ODME przywitała gości zaproszonych, w tym m.in.: Wiceprezydenta Miasta Szczecin Michała Przepierę, Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT, Dziekana Wydziału Elektrycznego dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmę, prof. ZUT, Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr. inż. Piotra Szymczaka. Wykład inauguracyjny pt. „Energia elektryczna dla pokoleń. Energia odnawialna. Wybór czy konieczność?” przedstawił Sekretarz Generalny SEP dr inż. Jacek Nowicki. Następnie odbyło się tradycyjne spotkanie Prezesa SEP z młodzieżą. Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny „Energia odnawialna: wybór czy konieczność?”, w którym udział wzięli specjaliści: Aleksander Gul, Radosław Gutowski, Ziemowit Iwański, Łukasz Kosmala, Marcin Langowski i Jan Subocz.

Po debacie zorganizowano konkurs wiedzy o SEP. Następnie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze SRK SEP, na którym wybrano nowego przewodniczącego – Jakuba Głuchowskiego. Pozostali uczestnicy w tym czasie zwiedzali laboratoria WE ZUT. Podczas pierwszego dnia w foyer audytorium Wydziału odbyły się Targi Pracy, podczas których zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą firm i oczekiwaniami pracodawców. Jednym z ważnych elementów tegorocznego ODME była interesująca mini wystawa nt. historii 20-stu edycji ODME, której komisarzem był Kamil Cierzniewski. Wystawę można było podziwiać, zarówno na Wydziale Elektrycznym, jak i podczas wieczornego spotkania jubileuszowego.

Podczas uroczystej kolacji wystąpił zespół „3-BURSbAnd”, który tworzą studenci Wydziału Elektrycznego ZUT i przeprowadzono finał konkursu nt. wiedzy o SEP. Do jury zaproszono kolegów: Pawła Dworaka, Zbigniewa Lubczyńskiego, Piotra Szymczaka i Piotra Wersty. Zwycięzcą został Wojciech Gaweł z Oddziału Gdańskiego, który w nagrodę otrzymał statuetkę. Podczas kolacji prezes SEP Piotr Szymczak, który jest inicjatorem i pomysłodawcą ODME, otrzymał od młodzieży ze środowiska szczecińskiego symboliczną „Figurkę – Złączone Dłonie” wraz z bukietem kwiatów, jako wyraz uznania za wieloletnią pracę z młodzieżą AK SEP (pierwszy prezes AK SEP, który ponad 20 lat pełnił funkcję opiekuna) oraz SB IEEE (inicjator założenia koła, którego jest opiekunem również ponad). W punkcie kulminacyjnym wieczoru Prezes SEP, Przewodniczący CKMIS i Przewodnicząca KO XX ODME uroczyście podzielili jubileuszowy tort.

Drugiego dnia odbyły się dwa bloki wykładowe: „Energetyka Wiatrowa – Lądowa i Morska”, w której prelegentami byli A. Gul, M. Langowski, M. Niedzielski oraz „Elektromobilność”, który poprowadzili R. Gutowski oraz M. Hołub. Pomiędzy wykładami przeprowadzono część teoretyczną Ligii Elektryków.
Następnie odbyły się szkolenia, uczestnicy mieli do wyboru tematy: „Schematy elektryczne w praktyce” (firma KK Wind Solutions), „Systemy dynamicznego pozycjonowania statków” (firma Kongsberg Maritime), „Wirtualne uruchomienie maszyny w Automation Studio” (firma Bernecker & Reiner) oraz z zakresu umiejętności miękkich „Dobre przywództwo jako element motywacji grupy” (poprowadzone przez Anetę Plewkę i Wioletę Plewkę). Po szkoleniach uczestnicy udali się do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT w Szczecinie, gdzie odbyła się część sportowa Ligii Elektryków. Wieczorem uczestnicy udali się na kolację do klubu studenckiego Pinokio, który jest jednym z najstarszych klubów studenckich w Polsce.

W sobotę odbyła się wycieczka po Szczecinie, w trakcie której uczestnicy mieli okazję zwiedzenia elektrowni fotowoltaicznej w Pilchowie k. Szczecina. Następnie reprezentanci oddziałów, które zakwalifikowały się do części praktycznej Ligii Elektryków udali się na Wydział Elektryczny, a pozostali uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej pt. „Szlakiem gryfów”, w której zwyciężył zespół o nazwie „Gdacław”, składający się z przedstawicieli Oddziału Gdańskiego oraz Wrocławskiego: Julia Solecka, Katarzyna Solecka, Wojciech Gaweł, Michał Wesołowski, Patryk Zawadzki.

Podczas bankietu podsumowującego wręczono podziękowania za udział w ODME reprezentantom wszystkich środowisk oraz puchary i dyplomy dla zwycięzców Ligii Elektryków – I miejsce Oddział Lubelski, II miejsce – Oddział Koniński i III miejsce Oddział Łódzki. Na zakończenie dokonano krótkiej oceny XX Jubileuszowych Dni Młodego Elektryka. Wystąpili: nowy Przewodniczący SRK SEP Jakub Głuchowski, Przewodniczący CKMIS Jarosław Krysiak oraz Prezes SEP. Podkreślili oni, że w opinii uczestników i gości zaproszonych, „Dni” stały na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, pokazano dorobek 20-stu edycji ODME oraz wkład 13-stu środowisk w ich organizację. Uznali oni, że organizatorom należą się słowa serdecznego podziękowania. Podczas ODME odnotowano dwa doniosłe jubileusze – 35-lecie AK SEP oraz 20-lecie SB IEEE przy WE ZUT w Szczecinie. Piotr Szymczak, Jarosław Krysiak oraz Jakub Głuchowski wręczyli pamiątkowe statuetki przedstawicielom obu kół.

Jubileuszowe XX ODME zorganizował Komitet Organizacyjny w składzie: Aleksandra Mackiewicz (przewodnicząca), Paweł Prajzendanc (zastępca), Łukasz Mackiewicz (zastępca), Krzysztof Baradziej, Piotr Bodera, Eryk Bieługa, Jakub Cieślak, Kamil Cierzniewski, Beata Chojnacka, Paweł Grochocki, Michał Górski, Dariusz Jaroszenko, Jakub Kasprzycki, Ryszard Łukaszuk, Karol Mazaraki, Jakub Peńśko, Aneta Plewka, Wioleta Plewka, Dawid Przybylski, Katarzyna Trela.