Wydziałowa Komisja ds. Nauki

Na podstawie § 25 p. 3.8 załącznika nr 2 do Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Zarządzeniem Dziekana Wydziału Elektrycznego z dnia 15 września 2016 r. (z późn. zm,) powołana została Wydziałowa Komisja ds. Nauki na kadencję 2016-2020.

Skład Wydziałowej Komisji ds. Nauki

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski, przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski,
 • prof. dr hab. inż. Stefan Domek,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow,
 • prof. dr hab. inż. Konstanty M. Gawrylczyk,
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka.

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Nauki

 • opiniowanie spraw związanych z prowadzonymi na wydziale przewodami doktorskimi,
 • analiza planów studiów i programów nauczania studiów III stopnia (doktoranckich) pod kątem
  spełniania wymagań regulaminowych i ustawowych,
 • system kwantyfikacji i ocena osiągnięć jednostek organizacyjnych,
 • opiniowanie wniosków o nagrody rektora i ministra,
 • ocena merytoryczna wniosków na konkurs w ramach BMN dla młodych pracowników nauki oraz uczestników studiów doktoranckich,
 • opiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni.