Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2015/2016

Do dnia 15 listopada 2015 r. studenci i doktoranci uczelni i jednostek naukowych mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie. Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na[…] Czytaj dalej

Immatrykulacja studentów I roku

Immatrykulacja studentów I roku 30 września odbyła się uroczysta immatrykulacja 244 studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: automatyka i robotyka, elektrotechnika i teleinformatyka oraz, po raz pierwszy, drugiego stopnia kierunku teleinformatyka. Władze uczelni reprezentował Prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka. Uroczystość poprowadził Prodziekan ds. organizacji i rozwoju, dr[…] Czytaj dalej

Festiwal Nauki i Noc Naukowców na Wydziale Elektrycznym

W dniu 25 września, jak co roku, nasz Wydział uczestniczył w dwóch wydarzeniach propagujących rozwój nauki oraz jej praktyczne zastosowania. Podczas Festiwalu Nauki, w budynku przy ul. 26-go kwietnia 10, odwiedzający uczestniczyli w wykładach, pokazach, zwiedzali laboratoria oraz brali udział w warsztatach. Gościliśmy ponad 130 osób, głównie ze szczecińskich liceów. Nasi pracownicy i studenci obecni[…] Czytaj dalej

Dr inż. Grzegorz Psuj laureatem programu stypendialnego MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

18 września Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia dla wybitnych młodych naukowców, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. W dziesiątej edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych wpłynęło 814 wniosków. Miło nam poinformować, że wśród 255 tegorocznych laureatów znalazł się pracownik naszego Wydziału – dr inż. Grzegorz Psuj[…] Czytaj dalej

Sukces studentów z SKN SARIS

Miło nam poinformować, że Panowie Sebastian Dzikowicki oraz Dawid Apanasiewicz z koła naukowego SARIS (Smart Autonomous Robots and Inteligent Systems) zajęli I miejsce w konkursie na najlepszy artykuł zaprezentowany na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Konferencja odbyła się w dniach 14-15 września 2015 r. w Siedlcach. Prowadzona była w 5 sekcjach tematycznych: nauki ekonomiczne,[…] Czytaj dalej

Technologia opracowana na naszym Wydziale wdrożona w firmie Radwag

Dnia 2 września br. w Radomiu zawarta została umowa dotycząca odpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich do technologii filtracji sygnałów pomiarowych dynamicznej wagi kontrolującej. Wspomniana technologia opracowana została w Katedrze Sterowania i Pomiarów naszego Wydziału a jej autorem jest dr inż. Przemysław Pietrzak. Prace przed-wdrożeniowe sfinansowano w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności”. Z prezentacją technologii zapoznać się[…] Czytaj dalej