Ktoś musi projektować sieci telekomunikacyjne i elektryczne w budynkach!

Ktoś musi projektować sieci telekomunikacyjne i elektryczne w budynkach!

Listy osób przyjętych na studia stacjonarne I stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2015/16

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego publikuje listy osób przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Powyższe listy prezentują stan na dzień 28.07.2015 r. Jednocześnie przypominamy, że trwa druga rekrutacja na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. O przyjęciu decyduje kolejność składania[…] Czytaj dalej

Praktyki Studentów Politechniki Gdańskiej w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych

W dniach 7.07.2015 do 24.07.2015 studenci z Politechniki Gdańskiej odbywali praktykę w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki (LTTiF). Praktyki odbyły się pod opieką mgr inż. Andrzeja Niesterowicza i dr inż. Grzegorza Żeglińskiego przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Teleinformatyk. Program praktyk obejmował zagadnienia z zakresu spawania włókien światłowodowych, reflektometrii optycznej, interferometrii złącz światłowodowych, pomiarów dyspersji[…] Czytaj dalej

Dobiega końca realizacja projektu DeICE-UT z 7. Programu Ramowego

W dniach 15-17 lipca w MIRA Ltd. miały miejsce testy zbudowanego w ramach projektu DeICE-UT z 7. PR systemu odmrażania i przeciwdziałania zamarzaniu łopat turbin wiatrowych. Z ramienia Wydziału Elektrycznego w wydarzeniu uczestniczyli: dr inż. Michał Bonisławski – jeden z konstruktorów oraz wykonawców systemu automatycznego zasilania, dr inż. Paweł Dworak – odpowiedzialny w projekcie za[…] Czytaj dalej

Nasi w Cambridge

W dniach 1-3 lipca w siedzibie firmy TWI w Cambridge pracownicy Wydziału Elektrycznego dr inż. Marcin Hołub i dr inż. Krzysztof Jaroszewski uczestniczyli w integracji wykonanego przez zespół pracowników wydziału systemu zasilania. System ten opracowany został specjalnie na potrzeby zasilania ultradźwiękowych i wykorzystujących generację drgań układów wykonawczych wykorzystywanych do odladzania łopat turbin wiatrowych. Zbudowany przez[…] Czytaj dalej

Warsztaty telekomunikacyjne dla studentów Politechniki Gdańskiej

W dniu 9 czerwca w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki (LTTiF) odbyły się warsztaty z zakresu zaawansowanych pomiarów w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Udział w szkoleniu wzięło 11 studentów z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Zajęcia obejmowały zagadnienia związane z konstrukcją i badaniami interferometrycznymi złącz światłowodowych, z pomiarami reflektometrycznymi linii światłowodowych, pomiarami charakterystyk widmowych[…] Czytaj dalej

Certyfikaty Samsung LABO rozdane

19 czerwca 2015 r., po wyczerpujących zaliczeniach z części technologicznej i biznesowej, studenci WE otrzymali certyfikaty Samsung LABO. Zajęcia w Samsung LABO  są wyjątkowym przedsięwzięciem łączącym świat nauki, technologii i biznesu, a Certyfikat Samsung LABO jest unikalny i jedyny w skali kraju. W uroczystości certyfikacyjnej uczestniczyli m.in.: Rektor ZUT, prof. dr  hab. Inż. Włodzimierz Kiernożycki,[…] Czytaj dalej