Pierwszy absolwent teleinformatyki

W dniu 12.02.2015 r. odbyła się pierwsza obrona pracy inżynierskiej na kierunku „Teleinformatyka”. Autorem pracy jest inż. Fabian Jarosław Sprycha. W skład komisji egzaminu dyplomowego, której przewodniczył prodziekan ds. nauczania dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, wchodzili: opiekun pracy dyplomowej dr inż. Wojciech Chlewicki oraz recenzent dr inż. Piotr Baniukiewicz (obaj z Katedry Zastosowań[…] Czytaj dalej

Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne na Wydziale

Aktualne konkursy na stanowiska przeprowadzane na Wydziale: Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki (zgłoszenia do 16 marca 2015 roku) Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych (zgłoszenia do 16 marca 2015 roku) Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki (zgłoszenia do 16 marca 2015[…] Czytaj dalej

Kolejna grupa młodzieży na wykładzie WE

W dniu 11 lutego odbył się kolejny z cyklu, ale pierwszy w tej edycji przeprowadzony w budynku Wydziału przy ul. Sikorskiego 37, wykład dla młodzieży. Mgr inż. Maciej Burak z Katedry Zastosowań Informatyki przedstawił zagadnienie wirusa Stuxnet. Ucieszyła nas wypełniona po brzegi słuchaczami sala wykładowa i wysoki stopień interakcji w trakcie wykładu. Zapraszamy na kolejne[…] Czytaj dalej

Współpraca nauki z biznesem na Pomorzu Zachodnim

10 lutego w Stargardzie Szczecińskim odbyła się konferencja „Współpraca nauki z biznesem na rzecz podniesienia poziomu innowacyjności Pomorza Zachodniego”. W spotkaniu wzięło udział 130 osób, w tym zdecydowana większość reprezentująca zachodniopomorskie firmy oraz uczelnie. Wydarzenie podzielone było na dwie części: prezentacyjną oraz giełdę kooperacyjną. Z prezentacjami wystąpili m.in.  zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego UMWZ, który[…] Czytaj dalej

INTELligent teaching na Wydziale Elektrycznym

We współpracy z firmą Intel Wydział Elektryczny rozpoczął realizację projektu „INTELligent teaching”. Projekt obejmuje edukacyjne zastosowanie platform Intel Galileo oraz DE2i-150 FPGA z komponentami pomocniczymi, takimi jak urządzenia pomiarowe i wykonawcze oraz karty komunikacyjne, podczas zajęć dotyczących zastosowania mikrokontrolerów i systemów wbudowanych. Umożliwi także modyfikację kursów powiązanych z systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego oraz obliczeniami równoległymi[…] Czytaj dalej

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

W dniu 24 stycznia 2015 r. absolwenci Wydziału Elektrycznego, w obecności licznie zgromadzonych rodzin i przyjaciół, odebrali z rąk Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju i Dziekana dyplomy ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wśród Gości obecni byli również partnerzy z Rady Programowo-Przemysłowej Wydziału Elektrycznego, którzy wspierają działalność Wydziału i chętnie uczestniczą w ważnych dla Wydziału[…] Czytaj dalej