Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia – informacje o naborze w semestrze zimowym roku akademickim 2016/17

W dniu 18.07.2016 r. podjęto decyzję o nieuruchomieniu w semestrze zimowym roku akademickim 2016/17 studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika z powodu zbyt małej liczby kandydatów zarejestrowanych w Internetowym Systemie Rekrutacji. Jednocześnie informujemy o uruchomieniu drugiego naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Teleinformatyka.

Listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2016/17

Prosimy o sprawdzenie statusu kwalifikacji na studia w systemie rekrutacyjnym www.rekrutacja.zut.edu.pl Poniższe listy przedstawiają stan na dzień 14.07.2016 godz. 14:00 Wszystkich kandydatów, którzy wyrazili chęć podjęcia studiów na Wydziale Elektrycznym (niezależnie od tego czy są aktualnie zakwalifikowani czy nie), zapraszamy z kompletem dokumentów do budynku przy ul. Sikorskiego 37 od dnia 14.07.2016 w godzinach pracy komisji[…] Czytaj dalej

Studenci Koła Naukowego „Teleinformatyk” na Konferencji Międzynarodowej XXXVIII-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, 30.05.2016 – 06.06.2016.

Studenci Koła Naukowego “Teleinformatyk” Joanna Nazim i Cyprian Żurawski zaprezentowali wyniki swoich prac badawczych wykonanych w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki na Międzynarodowej Konferencji IEEE w Wildze. Sympozjum to jest organizowane przez zajmujące się fotoniką instytuty Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Białostockiej, UMCS-u w Lublinie oraz IEEE Poland Section. Prezentowane były dwie prace:[…] Czytaj dalej